Små Oplysninger
Om afholdelse af selskab på Restaurant Trekosten.
NB! Nedenstående gælder ikke for helaftensarrangementet
(se venligst under menuen “helaftensarrangement” for små oplysninger herom)

Drikkevarer:
Den angivne couvertpris inkluderer ikke drikkevarer.Drikkevarerne afregnes efter forbrug.
Duge og blomster:
Ligeledes er duge og blomster ikke inkluderet Ønsker De hvide duge, kan vi imødekomme dette mod et tillæg på 30- kr pr. couvert.
Ønsker De blomster kan vi arrangere blomsterdekorationer efter Deres farvevalg. 35 kr. pr couvert.De er velkommen til at medbringe Deres egne blomster uden beregning.Reservationsgebyr & Depositum
Ved reservation af lokale betales et reservationsgebyr 5000-Depositum ved selskabsbestilling betales den dag selskabet modtager
den endelige bekræftigelse,og udgør 25% af den estimerede slutregning.
I tilfælde af afbestilling senere end 1 måned før arrangementes afholdelse,
tilfalder depositum restaurant Trekosten.

Antal:
Bindende antal couverter skal meddeles senest 7 dage før selskabets afholdes.

Egne vine:
Ønsker De at medbringe Deres egne vine, tillægges proppenge: 300- kr. pr åbnet flaske.

Egen chokolade/kage:
Ved medbringelse af egen kage er tillægget på 25 kr. pr. couvert.Vi glæder os til at høre fra Dem.  

Med Venlig hilsen

l_image_1534_6395_13328